Panorama Apartment
Velingrad


11 Tzar Samuil Str.

+359 878 880 530

mina_pv@mail.bg

panorama-vd.hit.bg